Hổ quyền của võ thế gia Hồ Tấn tại phường Hòa Hương

Hổ quyền của võ thế gia Hồ Tấn tại phường Hòa Hương

Bên dòng sông Bàn Thạch thuộc phường Hòa Hương (Tam Kỳ), có một gia đình đã 4 đời nối dõi võ nghiệp và sản sinh nhiều thế hệ môn sinh làm rạng danh võ thế gia trong gần 100 năm qua. 18 bài quyền trong ngũ hổ quyền cũng lưu lại, trở thành vốn quý more »
Link Sopcast Xem Bong Da Xem Bong Da Online